Futurum F naše poslání
Futurum F s.r.o.
Futurum F s.r.o.

O nás 

FOKUS Tábor - je nestátní nezisková organizace, která se zabývá podporou a pomocí lidem s duševním onemocněním provozovala od roku 2001 první chráněnou dílnu, která se zabývala šitím dekorativních předmětů a drobnou rukodělnou výrobou. Chráněná místa vznikala postupně jako příležitost pro rehabilitaci lidí s duševním onemocněním. Brzy po textilní dílně vznikla první chráněná pracovní místa pro zahradníky a nakonec se v roce 2004 přidala i chráněná kavárna.

Dílny se utěšeně rozrůstaly, co do počtu pracovníků, ale ekonomicky se příliš nedařilo. Změna systému financování chráněných pracovních míst a sociálních služeb vedla k tomu, že bylo nutné změnit i fungování dílen.

Sociální firma

V roce 2014 došlo k velké změně. Založili jsme první sociální firmu v Táboře - Futurum F s.r.o.. Chráněné dílny přestaly oficiálně fungovat k 31. srpnu 2014 a sociální firma na jejich činnost plynule navázala 1.9.2014.

Posláním nově založené sociální firmy je zaměstnávat osoby s duševním onemocněním, popř. jiné vážně zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby, a tím přispívat k jejich lepšímu začlenění do společnosti. Dalším veřejně prospěšným cílem sociální firmy je případným ziskem přispívat na zajištění sociálních služeb poskytovaných spolkem FOKUS Tábor.

Futurum F s.r.o. uplatňuje ve své činnosti principy sociálního podniku, tj. princip trojího prospěchu a zároveň usiluje o naplnění všech standardů sociální firmy, tak jak jsou definovány Platformou sociálních firem.

Do nové firmy přešly všechny provozy, došlo ale k jejich zmenšení, zachování pouze toho fungujícího. A na těchto základech jsme začali budovat. Firma začínala se 14ti zaměstnanci. Dnes máme dva stálé provozy, kde pracuje kolem dvacítky lidí. Snažíme se respektovat naše rozdíly a fungovat společně tak, aby se nám dařilo. I přes naše znevýhodnění, které nám často vyloženě háže klacky pod nohy, nabízíme našim zákazníkům dobře odvedenou práci, v perfektní kvalitě a včas.

Co je to sociální podnikání?

Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi, a je to tedy zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem.

Jestli Vás to zajímá, navštivte třeba tyto stránky: www.ceske-socialni-podnikani.cz  nebo www.tessea.cz           

Důležité informace: Jsme plátci DPH, poskytujeme náhradní plnění.

chevron-down-circle